دعا


خدایا کمکم کن تادرهایی که به سویم می گشایی ندانسته نبندم

و کمکم کن درهایی که به رویم می بندی به اصرارنگشایم .

خدایا سپاس

http://www.askbjoernhansen.com/archives/2002/09/rockettrail.jpg

/ 4 نظر / 23 بازدید
حمیدرضا

آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــن برای ما هم دعایی کنید .[خنثی]

حمیدرضا

خوشبختی هدیه ی هماره ی خداست، فقط ما باید دستهایمان را برای گرفتن هدیه دراز کنیم. (دکتر سنگری)