روز شــــــمــــار

لحظه ها به آرامی خواهند گذشت ، ولی وقتی به گذشته نگاه میکنیم انگار چند دقیقه پیش بود که سال هشتاد و نه آغاز شد .

لحظه های زیبا . . . عشق . . . محبت دقیقه ها . . . دوری و همه خوبی ها و بدی ها ، همیشه با ماست .

امروز چهارشنبه چهاردهم مهر ماه دقیقا دویست روز هست که از سال هشتاد و نه روز گذشته ، دویست روز با تمام خاطرات خوب و بد ، با همه خنده ها و گریه ها ، فقط صد و شصت و پنج روز باقی هست تا بـــــهار http://www.pic4ever.com/images/springsmile.gif

/ 2 نظر / 20 بازدید
رضا

lov this post