فقط برای امروز ...

ما برنده ایم اگر ...
           لحظه های شیرین امروز را قربانی اتفاقات تلخ دیروز نکنیم ...          
           پس نـه در حســرت دیـروز و نـه در رویـای فـردا ...
          
           فقــــط بــرای امــــروز ...
           فقــــط بــرای امــــروز ...

 

http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/77279460655001855943.jpg

/ 5 نظر / 28 بازدید
رهگذر

سلام امروز هم یا خیلی دیره یا خیلی زود.....!!! فقط برای حال ... فقط برای اکنون ... فقط برای حالا ... موفق باشی تاحق یاحق

رهگذر

سلام امروز هم یا خیلی دیره یا خیلی زود.....!!! فقط برای حالا ... فقط برای اکنون ... فقط برای حال ... موفق باشی تاحق یاحق

بهار

ممنون خیلی زیبا بود

ناهید

امروز روز من هست ...